Film jubileuszowy szkoły z udziałem absolwentów różnych roczników.

Film jubileuszowy szkoły z udziałem absolwentów różnych roczników.

Postawiliśmy sobie za cel wyprodukowanie filmu jubileuszowego dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach opierając narracje filmu na wypowiedziach pracowników, dyrektorów i uczniów różnych roczników. Z zebranych wspomnień chcieliśmy stworzyć żywą kronikę szkoły.

REALIZACJA

Osią filmu i zarazem tłem produkcji są przełomowe wydarzenia z historii szkoły. Główną treść filmu zbudowaliśmy na wypowiedziach ponad 20 osób, które przed kamerą opowiedzieli „JAKA BYŁA ICH SZKOŁA?” Duży nacisk postawiliśmy na warstwę wizualną filmu. Wykorzystaliśmy materiały archiwalne osób prywatnych oraz szkoły. W narracje wpletliśmy cytaty filmowe oraz krótkie sceny fabularyzowane.
W finale filmu pokazaliśmy obecne, nowoczesne, oblicze szkoły.

DOTARCIE

Film został zaprezentowany podczas obchodów jubileuszowych szkoły, został zamieszczony na portalu facebook i youtube oraz na stronie internetowej szkoły.

 

Scenariusz, reżyseria: Jakub Kowalczyk
Zdjęcia, montaż, grafika: Piotr Trznadel
Montaż dźwięku: Paweł Ginalski
Stylizacja: Joanna Kazimierz
Zdjęcia z drona: Piotr Sekuła
Lektor: Adam Głaczyński
Opieka merytoryczna: Urszula Małek
Produkcja: Trznadel Media