Operacja pn.
 “Podjęcie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu innowacyjnych usług reklamowych oraz utworzenie miejsc pracy” 
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Back to Top